Bejegyzések ezzel a címkével ‘Lechner Ödön’

Szlávnity Krszta háza, 1904-1905|Zenta (ma Senta, Szerbia), Adai utca 10.

A tűzoltólaktanya sikere egy zentai polgárt indított arra, hogy saját házát is a „palotaszerű”, „magyar stílusú” épület mintájára építtesse fel. Meglepő módon nem az egylet valamely vezetője volt e fogékony férfiú, hanem az 1842-ben született Szlávnity Krszta – a város egyik tekintélyes, a század elején a városháza épületében bolthelyiséget bérlő szabómestere. A lakóház tervrajzai már 1904...olvasson tovább...

A Salgótarjáni úti zsidó temető épületei, 1904-1908|

Lajta Béla jelenlegi ismereteink szerint 1903 végén került kapcsolatba az elsődleges tevékenységeként a zsidó közösség temetkezési ügyeit intéző, temetőit fenntartó Pesti Chevra Kadisával, amikor megnyerte a rákoskeresztúri (Kozma utcai) temető árkádsírjaira kiírt pályázatot. A temetői főépület mögött húzódó út mentén felállítani szándékozott árkádos sírboltokat Lajta a lechneri szecesszió formáival, pirogránit-burkolattal tervezte. Az építészt már a következő...olvasson tovább...

Tűzoltólaktanya, 1903–1904|Zenta (ma Senta, Szerbia)

Lajta Béla lechneri korszakának egyetlen fennmaradt alkotása az 1903-ban önállóan tervezett zentai tűzoltólaktanya. Az 1874-ben alakult, Zenta társadalmi életében is jelentős szerepet játszó tűzoltóegylet elhelyezése 1900 körül már sem az egyesület igényeit nem elégítette ki, sem az értékes tűzoltó-felszerelések karbantartását nem tette lehetővé. Az egylet ezekben az években több laktanya-tervezetet is a városi képviselők elé...olvasson tovább...

Klein Mór kastélya, 1902-1903 körül|Szirma, Borsod megye|(Lechner Ödönnel)

A Klein Mór részére Szirma községbe 1902–1903 körül Lechner Ödönnel közösen tervezett kastély Lajta Béla „lechneri korszakának” a zentai tűzoltóság mellett a legfontosabb műve volt. Klein Mór a 20. század fordulóján szerezhette meg a Miskolccal szomszédos falu határában elterülő birtok bérletét, ahol fia, Sándor, az 1910-es években tehén- és juhtenyészetet, tejgazdaságot üzemeltetett. A két háború közötti lexikonok a Klein Sándor 1944-ben...olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1903|I. Szent György tér|(Lechner Ödönnel és Róna Józseffel)

Róna József és Leitersdorfer Béla tervében “érdekes törekvés nyilvánul a magyar szobrász-ornamentika megalkotására. A fiatal építész érezhette, hogy a magyar építő-stílus, ha monumentális feladatokra akar vállalkozni, nem elégedhetik meg a síkdekorációval, a keretezéssel és vonaldíszítéssel. Már Kossuth-mauzóleumán is meglátszott, hogy a magas ornamentika izgatja a fantáziáját. Ott is aránytalanságokba tévedt. A nagy és szép föladat...olvasson tovább...

ifj. Leitersdorfer Lipót nyaralójának bővítése, 1901–1902|II. Völgy utca|(Lechner Ödönnel)

A Leitersdorfer családtól kapott megrendelések közül az elsők kisebb átalakítások, bővítések voltak. A hűvösvölgyi Völgy utcában Lajta Béla 1901–1902-ben egy nagy kertben álló, egyszerű földszintes, faverandás épületet alakított át Lipót fivére részére nyaralóvá. A meglévő házrésztől elkülönülő bővítmény fő helyisége egy nagy vendégszoba volt, amelynek teraszáról a Hűvösvölgyre és a távolabbi hegyoldalak panorámájára nyílt kilátás. Az...olvasson tovább...

A New York kávéház szélfogója, 1902 körül|VII. Erzsébet körút 9–11.|(Lechner Ödönnel)

” A Harsányi-testvérek 9 esztendő óta bírják ezt a kávéházat, s nem kímélnek sem költséget, sem fáradtságot ha arról van szó, hogy a kávéháznak újabb vonzerőt kölcsönözhetnek.  Folyton újítanak, változtatnak, szünet nélkül alkotnak. Legutóbb is újra tömérdek művészi újítással lepték meg a közönséget. Leghatalmasabb alkotásuk a kávéház főbejárata, mely a maga minőségében páratlan a világon. Leitersdorfer...olvasson tovább...

Posta- és Távírda-igazgatóság székházának pályatervei, 1902|Pozsony|(Lechner Ödönnel)

“Különösen bánt a Lechner Ödön és Leitersdorfer építészek tervének kizárása, amely pendantja az első pályázat alkalmával történt kirekesztésnek. Ott a terminusról percekkel való lekésés, itt a telekhatárból centiméterekkel való kiszökellés [miatt nem vették azokat figyelembe]. […] Az a terv nem veszít jóságából, ha a határfalat akár másfél méterrel beljebb toljuk, a kivitel pedig a jelen feladatnál a...olvasson tovább...

A Vörösmarty-emlékmű pályatervei, 1902 és 1903|V. Vörösmarty tér|(1902: Horvay Jánossal; 1903: Róna Józseffel, II. díj)

Róna József és Leitersdorfer Béla terve „domináló mértében architektonikus megoldást nyújtott. Ez az architektúra igen szép, arányaiban nemes, részleteiben egyszerű. Az egész Gizella-teret harmonikusan oldja meg és kellemes vonalával vezet a koncepció csúcspontjához, a Vörösmarty-szoborhoz. (…) Magának a szoborműnek a megoldása nincs azon a magaslaton, amelyet a környező, elvégre is mellékes részek szinte megkívánnak tőle....olvasson tovább...

Posta- és Távírda-igazgatóság székházának pályaterve, 1901|Zágráb

“Leitersdorfer Béla magyaros terveinek […] alaprajza rendkívül mód hasonlít a Sándy-Foerkéhez. Pécsi megvett művének felülvilágítós alaprajzi elrendezése szintén a legjobbak közül való. Homlokzataival hosszabban kellene foglalkoznom; nem mintha túlságosan jók vagy rosszak volnának, de azért, mert felmerül a kérdés, vajon a Lechneriádék mennyiben emelik a hazai építőművészet színvonalát. A tervező ifjúi lelkesedéssel áll Lechner Ödön...olvasson tovább...
Lajta Béla keretLajta Béla munkássága

Lajta Béla munkássága

A lipótvárosi zsinagóga pályatervei, Bárd Ferenc és Mór zenemű-kereskedése, A New York kávéház szélfogója, Zentai tűzoltólaktanya, Malonyay Dezső villája, Wechselmann-féle Vakok Tanintézete, özv. Griesz Benjáminné és családja sírboltja, A Hecht Jónás és fia cég raktára és portálja, A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, A Salgótarjáni utcai zsidó temető szertartási épülete, Parisiana mulató, Vas utcai felső kereskedelmi iskola, A Harsányi-testvérek bérháza, Az Erzsébetvárosi Bank székháza, A Lajta-testvérek üzletbérháza, Fővárosi Nyilvános Könyvtár és Közművelődési Intézet, A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma …

Lajta Béla keretLajta Béla

Az életút dokumentumai

A Leitersdorfer család dokumentumai, Tanulmányok, Névváltoztatás, Házasság, Tevékenység a szakmai szervezetekben, Lajta-portrék, A műgyűjtemény darabjai, Keleti kerámiatöredékek, Fotógyűjtemény, Levelezés, Írások Lajta Bélától és Lajta Béláról

Hírek

Gerle János – Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla. (Az Építészet Mesterei.) Honlap Kiadó, 2013. Lajta Béla nemzetközileg is jegyzett munkásságáról magyar nyelven utoljára 1970-ben jelent meg monografikus áttekintés. A Holnap Kiadó építészettörténeti sorozatának új kötete az utóbbi évtizedek kutatásainak, új eredményeinek összefoglalását kísérli meg, számos korábban nem publikált épületet, síremléket is...olvasson tovább...

Ha észrevétele van, küldjön üzenetet!

Közreműködő intézmények