Tűzoltólaktanya, 1903–1904
Zenta (ma Senta, Szerbia)

Lajta Béla lechneri korszakának egyetlen fennmaradt alkotása az 1903-ban önállóan tervezett zentai tűzoltólaktanya. Az 1874-ben alakult, Zenta társadalmi életében is jelentős szerepet játszó tűzoltóegylet elhelyezése 1900 körül már sem az egyesület igényeit nem elégítette ki, sem az értékes tűzoltó-felszerelések karbantartását nem tette lehetővé. Az egylet ezekben az években több laktanya-tervezetet is a városi képviselők elé terjesztett, amelyek a szükséges szolgálati helyiségek létesítésén túl az egyleti élet számára is megfelelő tereket kívántak biztosítani. Az építés költségeit egy hosszú lejáratú hitel révén úgy törekedtek előteremteni, hogy a korszerű laktanya létesítése a városnak se okozzon túlzott anyagi megterhelést. Az egylet által javasolt megoldást a városi közgyűlés 1902 márciusában el is fogadta, a laktanyaépítés ügyét erősen hátráltató pártpolitikai konfliktusok miatt az építkezés azonban csak 1903. október 5-én indulhatott meg. Hajdú Dezső tűzoltó-főparancsnok Lajta Bélával állítólag az építési kölcsön ügyében a fővárosban járva ismerkedett meg, az építész nevére tervpályázati sikerei okán azonban akár már Zentán is felfigyelhettek. A 33.050 korona költségen meg-valósult, 1904. június 29-én nagyszabású ünnepség keretében felavatott épület praktikus volta, művészi megformálása, szolid és gondos kivitele általános tetszést aratott.

A zentai tűzoltólaktanya három különálló, eltérő funkciókat befogadó épületből áll. Az utcai front két kisebb pavilonja közül a keletiben az egyleti „szórakozási helyiségek” kaptak helyet: a nagyobbik szoba legénységi játékteremként, a csatlakozó íves alaprajzú helyiség az egyesületi könyvtár olvasószobájaként szolgált. A nyugati épület fogadta magába a parancsnoksági helyiségeket: a tanácstermet valamint az ívelt alaprajzú tiszti őrszobát. A szolgálati helyiségek nagyobb tömbje a telek belsejében kapott helyet.

A pavilonok homlokzatainak a jellegadó motívumai a lábazat, a nyíláskeretek, az oromzat és a zárópárkány indázó, egybefonódó vakolatszalagjai. Ezeket a – többi vakolt falfelülettől színükben és textúrájukban is eltérő – vakolatsávokat a lábazat feletti zónában egy keskenyebb, laposabb, csipkeszerűen áttört részletekkel gazdagított szegély is kíséri. E megoldás mellett a laktanya részletformái is Lechner Ödön 1900 körüli műveit, a budapesti Postatakarékpénztáron túl különösen a Deutsch-testvérek szegedi bérházát idézik.

A zentai tűzoltólaktanya igen takarékos, minden drágább burkolóanyagot nélkülöző kivitelét az igényes tömegkompo-zíción túl a finom és innovatív részletképzés ellensúlyozza. Bár az építtető és a kortársak az épületet egyértelműen „magyar stílusúnak” tekintették, az épületen a népművészeti formák csak rendkívül átszűrt, absztrahált módon jelentek meg. A lángnyelv-szerű vakolatdíszek, ajtóvasalások, a toronycsúcsok kakasfigurái révén a részletképzés inkább az épület funkciójára törekedett utalni. A népművészeti inspiráció legközvetlenebb módon a mára elpusztult, temetői kopjafákat idéző faragott faoszlopokból összeállított bejárati kapun jelent meg.

A stilizáltabb, elvontabb részletképzésen túl a tűzoltólaktanya Lechner műveiétől eltérő, sajátosan lajtai karakterét a kis méretekben is monumentális hatásra törekvő komponálásmód adja. A zentai együttes egyes elemei ugyan – Lechner kisebb épületeihez hasonlóan – funkcionálisan indokolt módon festői, aszimmetrikus felépítésűek, ezekből azonban Lajta egy az utcáról, a középtengelyből nézve szimmetrikusnak tűnő, monumentális tömegkompozíciót alkotott.

A harmincéves Lajtát első megvalósult középülete, a zentai tűzoltólaktanya már építészi képességeinek teljében mutatja, aki a szűkre szabott kereteken belül is képes funkcionálisan jól szervezett, igényes és újszerű megjelenésű alkotást létrehozni, illetve aki az épülettípus konvencióit és a választott lechneri formanyelv eszköztárát is önálló módon tudja alakítani.

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Kiviteli tervek

01_Zentai Történelmi Levéltár, F.608 – Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület iratai02_Zentai Történelmi Levéltár, F.608 – Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület iratai03_Zentai Történelmi Levéltár, F.608 – Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület iratai04_Zentai Történelmi Levéltár, F.608 – Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület iratai

Archív fotók

01_Zempléni Múzeum (Szerencs), Képeslapgyűjtemény, ltsz.: Zenta 11020_Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár021_Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár, ltsz.: 1194/195802_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 66.247203_Magyar Pályázatok, 1906/104_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 66.245005_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 66.244906_MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára, ltsz.: 2349407_Zentai Önkéntes Tűzoltó Egyesület08_Zentai Önkéntes Tűzoltó Egyesület09_MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára, ltsz.: 23489

Iratok

001_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye002_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye003_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye004_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye005_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye006_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye008_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye009_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye010_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye011_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye012_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye013_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye

Még több kép

014_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye015_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye016_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye017_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye018_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye019_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye020_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye021_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye022_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye023_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye024_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye025_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye026_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye027_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye028_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A Tűzoltó Testületre vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye029_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye030_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye031_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye032_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye033_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye034_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye035_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye036_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye037_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye038_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye039_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye040_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye041_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye042_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye043_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye044_ZTL F.003.1.7 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta város állandó építészeti szakbizottságának jegyzőkönyve, 51/1903.045_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye046_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye047_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye048_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye049_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye050_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye051_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye052_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye053_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye054_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye055_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye056_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye057_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye058_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye059_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye060_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye061_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye062_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye063_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye064_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye065_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye066_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye067_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteménye068_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Az Önkéntes Tűzoltó Testületre vonatkozó zentai városi tanácsi iratok gyűjteményeZTL F.381 – Zentai Történelmi Levéltár, Dudás Andor krónikája, 357. sz. iratZTL F.381 – Zentai Történelmi Levéltár, Dudás Andor krónikája, 357. sz. iratZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület irataiZTL F.608 – Zentai Történelmi Levéltár. A Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület iratai

Sajtóanyag

01_Zentai Híradó, 1901. VII. 21. 1. p.02_Zentai Híradó, 1901. VII. 21. 2. p.03_Szabadsajtó, 1902. I. 8. 2. p.04_Összetartás, 1902. III. 16. 1. p.05_Összetartás, 1902. III. 16. 2. p.06_Összetartás, 1902. III. 19. 2. p.070_Szabadsajtó, 1902. III. 21. 1. p.071_Összetartás, 1902. XI. 12. 2. p.08_Zentai Közlöny, 1902. XI. 16. 2. p.090_Zentai Közlöny, 1902. XI. 16. 3. p.091_Zentai Híradó, 1902. XI. 16. 3. p.092_Szabadsajtó, 1902. XI. 23. 1. p.

Még több kép

093_Szabadsajtó, 1902. XI. 23. 2. p.10_Közvélemény, 1904. V. 25. 1. p.11_Közvélemény, 1904. V. 25. 2. p.12_Közvélemény, 1904. V. 27. 1. p.13_Közvélemény, 1904. VI. 22. 2. p.14_Közvélemény, 1904. VI. 26. 3. p.15_Zentai Közlöny, 1904. VI. 26. 1. p.16_Zentai Közlöny, 1904. VI. 26. 2. p.17_Közvélemény (Zenta), 1904. VII. 3. 1. p.18_Közvélemény (Zenta), 1904. VII. 3. 2. p.19_Közvélemény (Zenta), 1904. VII. 3. 3. p.20_Közvélemény (Zenta), 1904. VII. 3. 4. p.21_Zentai Híradó, 1904. VII. 3. 1. p.22_Zentai Híradó, 1904. VII. 3. 2. p.23_Zentai Híradó, 1904. VII. 3. 3. p.24_Tűzrendészeti Közlöny, 1904. VII. 9. 10. p.25_Összetartás, 1904. XI. 18. 1. p.26_Összetartás, 1904. XI. 18. 2. p.

A mai állapot dokumentációja

00_Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék – Zenta, 2007. 283. p.01_Csáki Tamás felvétele, 2009020_Tari László felvétele025_Csáki Tamás felvétele, 201203_Csáki Tamás felvétele, 200904_Tari László felvétele0500_Tari László felvétele0501_Csáki Tamás felvétele, 2012051_Csáki Tamás felvétele, 2012052_Gerle János felvétele053_Tari László felvétele054_Gerle János felvétele

Még több kép

060_Tari László felvétele0612_Csáki Tamás felvétele, 20120613_Csáki Tamás felvétele, 201207_Csáki Tamás felvétele, 201208_Csáki Tamás felvétele, 201209_Csáki Tamás felvétele, 2009100_Tari László felvétele110_Gerle János felvétele115_Csáki Tamás felvétele, 2012120_Gerle János felvétele121_Csáki Tamás felvétele, 2012130_Gerle János felvétele140_Csáki Tamás felvétele, 2012150_Csáki Tamás felvétele, 2012160_Csáki Tamás felvétele, 2012
A művek teljes listájához klikkeljen ide!