Rákoskeresztúri zsidó temető árkádjainak pályaterve, 1903 (I. díj)
Budapest, X. Kozma utca.

“A situátió nagy gonddal és kiváló művészi érzékkel készített egész. A situátió szerint a sírboltok összhangjából önmagában előkelő és művészi sírcsoportozat volna létesíthető. Főelőnye, hogy ügyes módon alkalmazkodik a meglévő utakhoz és beosztásokhoz, továbbá fedi a temetőt jelenleg eléktelenítő névtelen sírokat. Hiánya, hogy a művész terve készítésénél túlságosan tolta előtérbe az árkádsírok kérdését önmagában és ugyanakkor bizonyos mértékben elhanyagolta az egész temető érdekét.
A főív-vonal annyira közel jut a főépülethez, hogy csak csekély számát engedi meg az előkelő sírhelyeknek. A most meglevő sírboltokkal szembejutó két vonal konkurrentiát képezhet a most meglévő aránylag szerényebb sírboltoknak ; az oldalcsoportok pedig amilyen szép csoportot képeznének önmagukban, a köztük és az országút felőli oldal közti részt teljesen elfödnék és ezáltal az ott levő sírhelyeket és sírboltokat, – melyek ma a temető legelőkelőbb részei – háttérbe szorítanák.
A situátió oly módon volna megoldható, ha az egész csoportozat amint van, hátrább tolatik azon vonalig, ameddig azt a névtelen sírok egyáltalában megengedik. Az oldalcsoportok vis a vis vonalai, valamint keresztvonalai elhagyatnának. Architecturája művészi, gondos, a funerális karakternek megfelelő. Arányai igen helyesek, de méretei oly kicsinyek, hogy azok feltétlenül lényegesen nagyobbítandók volnának.
A sírbolt alaprajza, feltéve, hogy a Chevra Kadisa speciális kívánalmait kielégíti, helyes. Az épület anyagában a pirogránit használata – feltéve, hogy a költségek a mészkő alkalmazását meg nem engedik, – látszólag igen szerencsés.”

A tervpályázat bírálati jegyzőkönyvének részlete. In: Magyar Pályázatok, 1903/12.

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Pályatervek

01_Magyar Pályázatok, 1903/12. 4. p.02_Magyar Pályázatok, 1903/12. 5. p.03_Magyar Pályázatok, 1903/12. 6. p.04_Magyar Pályázatok, 1903/12. 5. p.

Más pályázók tervei

Magyar Pályázatok, 1903/12. 7. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 7. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 8. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 9. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 9. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 11. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 11. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 12. p.

Iratok

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, ltsz.: Bq 062/48Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, ltsz.: Bq 062/48

Sajtóanyag

Magyar Pályázatok, 1903/12. 2. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 3. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 13. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 14. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 15. p.Magyar Pályázatok, 1903/12. 16. p.Vállalkozók Lapja, 1903. XII. 30. 8. p.
A művek teljes listájához klikkeljen ide!