Posta- és Távírda-igazgatóság székházának pályaterve, 1901
Zágráb

“Leitersdorfer Béla magyaros terveinek […] alaprajza rendkívül mód hasonlít a Sándy-Foerkéhez. Pécsi megvett művének felülvilágítós alaprajzi elrendezése szintén a legjobbak közül való. Homlokzataival hosszabban kellene foglalkoznom; nem mintha túlságosan jók vagy rosszak volnának, de azért, mert felmerül a kérdés, vajon a Lechneriádék mennyiben emelik a hazai építőművészet színvonalát. A tervező ifjúi lelkesedéssel áll Lechner Ödön mellé és teljes erejével iparkodik összeforrni vele. Helyes

De nem az a helyes módja, hogy nagy reformátorunk minden vonalát applikáljuk. Az ily tervezés hamar lejáratná a készülő új irányt, s ajánlom a fiatal generációnak, hogy saját lelkén szűrje át a princípiumokat (és nem a vonalakat), amelyeket Lechner személyesen vagy sokat mondó művei útján közöl vele.”

Monitor: Három tervpályázat. In: Vállalkozók Lapja, 1901. VIII. 28. 3. p.

 

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Pályatervek

Ország-Világ, 1902, 290. p.

Sajtóanyag

Vállalkozók Lapja, 1901. VIII. 28. 3. p.

Utóélet, átalakítások

Építő Ipar, 1903. 95. p.Építő Ipar, 1903. 96. p.Építő Ipar, 1903. 97. p.Építő Ipar, 1903. 108. p.Magyar Építészeti Múzeum, Foerk Ernő hagyatéka
A művek teljes listájához klikkeljen ide!