Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1913–1916 (az egyik I. díj)
Városliget
(Beck Ö. Fülöppel)

„A monumentalitás és a formaerő tulajdonsága Lajta Béla tervében is teljes mértékben megvan. Az ő pályamunkája szintén köralakú, áttört oszlopsoros, kupolás templom, csak úgy mint Rónáé és sok más pályázóé. Csakhogy dór oszlopainak magassági és vastagsági méretei, egymástól való távolságuknak, a kupolához való viszonyuknak arányai mind igen egyéni és eredeti képzeletről beszélnek. Lajta temploma szintén köralakú terrraszokon nyugszik, s a terraszokat köralakú márványfal veszi körül; ám ez a fal szorosan összetartozik a főépülettel. Összetartozik hozzáalkalmazkodó arányainál, azonfelül belülső megoldásánál fogva. Lajta ugyanis temploma köré belső tért teremtett, márványfalakat, melyeket reliefek borítanak. Ezek a reliefek – Beck Ö. Fülöp munkái – allegoriásan mutatják be a királyné élete történetét, s előkészítik azt a hangulatot, amely tragikus sorsú királynénk alakját emlékünkben körülfogja.”

Elek Artúr: Erzsébet királyné emléke. In: Az Újság, 1916. VI. 30. 3-5. p.


Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Más pályázók tervei

Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 227. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 227. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 229. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 229. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 230. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 230. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 233. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 238. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 239. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 243. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 243. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 244. p.

Még több kép

Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 245. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 245. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 246. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 246. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 249. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 249. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 250. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 250. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 252. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 253. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 253. p.Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 253. p.

Archív fotók

01_Magyar Iparművészet, 1916. 234. p.Magyar Iparművészet, 1916. 234. p.Magyar Iparművészet, 1916. 234. p.Magyar Iparművészet, 1916. 235. p.Magyar Iparművészet, 1916. 235. p.Magyar Iparművészet, 1916. 235. p.Magyar Iparművészet, 1916. 235. p.

Sajtóanyag

001_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 257. p.002_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 258. p.003_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 259. p.004_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 260. p.005_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 261. p.006_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 262. p.007_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 263. p.01_Pesti Híirlap, 1916. VII. 1. 9. p.02_Pesti Híirlap, 1916. VII. 1. 10. p.03_Világ, 1916. VII. 1.04_Világ, 1916. VII. 2. 20. p.05_Vállalkozók Közlönye és Magyar Építők Lapja, 1916. VII. 19. 1. p.

Még több kép

06_Vállalkozók Közlönye és Magyar Építők Lapja, 1916. VII. 19. 1. p.07_Vállalkozók Lapja, 1916. VII. 19. 3. p.08_Vállalkozók Lapja, 1916. VII. 19. 4. p.09_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 218. p.10_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 217. p.11_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 219. p.12_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 220. p.13_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 221. p.14_Magyar Iparművészet, 1916. 6. sz. 222. p.15_Beck Ö. Fülöp emlékezései. Budapest, 1957. 311. p.16_Beck Ö. Fülöp emlékezései. Budapest, 1957. 312. p.
A művek teljes listájához klikkeljen ide!