Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1903
I. Szent György tér
(Lechner Ödönnel és Róna Józseffel)

Róna József és Leitersdorfer Béla tervében “érdekes törekvés nyilvánul a magyar szobrász-ornamentika megalkotására. A fiatal építész érezhette, hogy a magyar építő-stílus, ha monumentális feladatokra akar vállalkozni, nem elégedhetik meg a síkdekorációval, a keretezéssel és vonaldíszítéssel. Már Kossuth-mauzóleumán is meglátszott, hogy a magas ornamentika izgatja a fantáziáját. Ott is aránytalanságokba tévedt. A nagy és szép föladat egészen úrrá lett fölötte, és nagyvonalúsága belevész az ornamentikába. Monumentalitását megfojtja az iparművészeti kicsinyesség. A részlethajsza közben bizonyára eszébe jut a nagy silhouette, szinte észre tér; de eleget akarván tenni mind a két törekvésnek, belezüllik a leglehetetlenebb aránytalanságba. Szabadulni akar a kicsinyességtől – és elidegenedik a nagyszabástól. Csak nagykeretű részletmunkát végez. […] A két művész egymással nem törődve alkotta meg a közös művet. És a mű alaposan kárát vallja ennek a diszharmóniának.”

Gerő Ödön: Az Erzsébet-szobor. In: Pesti Napló, 1903. VI. 17. 3. p.

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Pályatervek

Magyar Pályázatok, 1903/6. 26. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 27. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 27. p.

Más pályázók tervei

Magyar Pályázatok, 1903/6. 6. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 7. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 9. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 10. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 12. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 13. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 16. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 17. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 19. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 23. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 25. p.

Archív fotók

Magyar Pályázatok, 1903/6. 28. p.Művészet, 1903/4. 248. p.Művészet, 1903/4. 249. p.

Sajtóanyag

Magyar Pályázatok, 1903/6. 03. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 04. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 29. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 30. p.Magyar Pályázatok, 1903/6. 31. p.Pester Lloyd, 1903. VI. 17. Beilage 1. p.Pester Lloyd, 1903. VI. 17. Beilage 2. p.Pesti Napló, 1903. VI. 17. 2. p.Pesti Napló, 1903. VI. 17. 3. p.Róna József: Egy magyar művész élete. II. Budapest, 1929. 684. p.
A művek teljes listájához klikkeljen ide!