Főgimnázium pályaterve, 1904 (I. díj)
Zenta (ma Senta, Szerbia)

A négyosztályos zentai algimnázium nyolcosztályos főgimnáziummá bővítése szükségessé tette az 1884-ben a főtéren emelt egyemeletes gimnáziumépület kibővítését. A gimnázium elhelyezésére 1900-tól kezdve számos eltérő megoldási javaslat és tervezet született – a többségben lévő függetlenségi párti városatyák a lehető legtakarékosabb megoldásokat támogatták, amelyek azonban nem feleltek meg középiskolai épületekre vonatkozó normáknak, így a Kultuszminisztérium jóváhagyását sem nyerték el. 1903 novemberében, egy elutasító minisztériumi határozatot követően a képviselő-testület egy új, önálló gimnáziumépület emelését határozta el. 1904. június elején tervpályázatot írtak ki a meglévő gimnáziumépülettel szomszédos telken, 160.000 korona költségen felépítendő, kétemeletes iskola terveire. A pályázatra beérkezett 19 mű közül a bírálóbizottság egy Homér jeligéjű, ismeretlen szerzőjű alkotás mellett Lajta Béla „1697. szeptember 11.” jeligéjű tervét találta díjazásra érdemesnek.

Lajta pályatervén az épület utcai épületszárnyához jobboldalt egy szélesebb, hosszabb, baloldalt egy keskenyebb, rövidebb és alacsonyabb – az igazgatói lakást magában foglaló – oldalszárny csatlakozik. Mindhárom épületszárny oldalfolyosós elrendezésű, a tantermek részben az utcára, részben a régi gimnáziumépület udvarára néznek. A tágas kétkarú lépcsőházat Lajta a két tantermi szárny találkozásánál helyezte el. A sajtótudósítások szerint „magyar stylben” készült, szimmetrikus fő- homlokzat egytengelyes, enyhén kiugró sarokrizalitok által közre-fogott középrésze az alsóbb szinteken öttengelyes lehetett. Három évvel korábbi zágrábi posta-pályatervéhez hasonlóan Lajta feltehetően itt is erőteljes óriáspilaszteres tagolást alkalmazott – az előképet bizonyára Lechner Ödön pesti Postatakarékpénztárának főhomlokzati kiképzése szolgáltatta.

A tervpályázat bírálóbizottsága az első díjat Lajta pályaművének ítélte, a képviselő-testület azonban – az irreálisan alacsonyan megszabott építési költség túllépésére hivatkozva – nem fogadta el azt a kivitel alapjául. A képviselők visszatértek a kibővítés már korábban felmerült eszméjéhez: az új városi mérnök, Berzenczey Domokos tervét fogadták el kivitelre. Ez a meglévő gimnáziumépület átalakításával és a szomszédos telken egy egyemeletes bővítménnyel való megtoldásával számolt Nem kizárt, hogy a régi gimnáziumépület neoreneszánsz homlokzati tagolását szecessziósan feloldó, és ezt a rendszert a bővítményre is átvivő homlokzatképzés egyes részleteit Lajta alkotásai inspirálták. Ezek azonban a tervrajzon, és a kivitelben is messze elmaradnak a tűzoltó-laktanya részletképzésétől, valójában a lajtai formák meg nem értéséről tanúskodnak.


Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Pályatervek

Zentai Történelmi Levéltár, F.315 Térkép- és tervrajzgyűjtemény S 61.Zentai Történelmi Levéltár, F.315 Térkép- és tervrajzgyűjtemény S 60.

Iratok

ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 982/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 982/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 982/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1217/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1217/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1217/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1217/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1217/1903 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 106/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 106/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 289/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 289/1904 sz.

Még több kép

ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 289/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 289/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 289/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 479/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 479/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 479/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 479/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1013/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1013/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1050/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1050/1904 sz.ZTL F.003.1.1 – Zentai Történelmi Levéltár. Zenta v. képviselő-testületének közgyűlési jegyzőkönyvei. 1050/1904 sz.

Sajtóanyag

01_Zentai Közlöny, 1901. III. 3. 1. p.03_Zentai Híradó, 1901. XII. 15. 2. p.041_Zentai Híradó, 1903. IX. 27. 1. p.042_Közvélemény, 1904. VI. 2. 2. p05_Közvélemény, 1904. IX. 18. 2. p.06_Közvélemény, 1904. IX. 18. 2. p.071_Budapesti Hírlap, 1904. IX . 21.072_Budapesti Hírlap, 1904. IX . 21.08_Zentai Közlöny, 1904. IX. 25. 2. p.09_Zentai Híradó, 1904. X. 2. 1. p.10_Zentai Híradó, 1904. X. 2. 2. p.11_Zentai Híradó, 1904. X. 9. 2. p.

Még több kép

12_Zentai Közlöny, 1904. X. 9. 1. p.13_Zentai Közlöny, 1904. X. 9. 2. p.14_Összetartás, 1904. X. 19. 1. p15_Összetartás, 1904. X. 19. 2. p16_Zentai Közlöny, 1904. X. 23. 117_Zentai Közlöny, 1904. X. 23. 2.

Utóélet, átalakítások

01_Szücs Lajos: A zenta-városi községi gimnázium alapításának és 19 évi működésének története. Zenta, 1895.02_Szücs Lajos: A zenta-városi községi gimnázium alapításának és 19 évi működésének története. Zenta, 1895.03_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.04_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.05_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.06_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.07_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.08_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.09_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.10_ZTL F.003.1 – Zentai Történelmi Levéltár. A főgimnázium bővítésére vonatkozó tanácsi iratok gyűjteménye.13_Zenta rend. tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXXI. értesítője az 1906-1907. iskolai évről. Zenta, 1907.14_Zenta rend. tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXXI. értesítője az 1906-1907. iskolai évről. Zenta, 1907.

Még több kép

15_Zenta rend. tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXXI. értesítője az 1906-1907. iskolai évről. Zenta, 1907.16_Zenta, Történelmi Levéltár17_Magántulajdon18_Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár19_Zempléni Múzeum (Szerencs), Képeslapgyűjtemény, ltsz. Zenta 5

A mai állapot dokumentációja

01_Tari László felvétele, 201002_Tari László felvétele, 201003_Tari László felvétele, 201004_Tari László felvétele, 201005_Csáki Tamás felvétele, 201206_Csáki Tamás felvétele, 201207_Csáki Tamás felvétele, 2012
A művek teljes listájához klikkeljen ide!