A budai zsinagóga pályaterve, 1912 (I. díj)
XII. Krisztina körút – Moszkva tér

Lajta Béla pályaterve „minden ízlésben elsőrangú művészi munka. Így felépítve a kontinens legjobb, legigazibb zsidó temploma lenne. A templomot a Krisztina körútra merőlegesen helyezi el, miáltal a szentély [a kiírással szemben] nem keletnek, hanem északkeletnek fekszik. Művészi szempontból ez a programtól való eltérés mindenképpen helyes. Temploma gömbszelettel lefödött négyzet, melyhez tágas előcsarnokok, ruhatárak és mellékhelyiségek csatlakoznak.

Homlokzata megkapó egyszerűségében is monumentális. Csupa misticum az egész. Az ókori szaszanid, főniciai emlékek formái elevenednek meg előttünk, amelyek a tervező keze alatt a zsidó templom predesztinált formájának bizonyulnak. A templom perspektívája mesésen van megrajzolva. A grafikus művész egyenesen büszkélkedik a tollával. Első tekintetre megkap, magával ragad. Mire felocsúdunk, mosolygunk a játékán. Hiszen csak káprázat, a templomot így soha semmi távlatból nem fogjuk látni. És mi mégis vissza-vissza térünk e tervhez.

A hétköznapi imaházat a tervező az ókeresztény baptistériumokra emlékeztető nyolcszögletes épületbe helyezi, a templomtól teljesen függetlenül, a telek déli sarkába. Ez ismét a tradíció rovására, a művészetnek, avagy inkább a festőiségnek tett engedmény. Régi, régi szokás, hogy a hétköznapi imaházat a templom előcsarnoka mellé helyezik, amelynek egykoron majdnem hasonló szerepe volt, mint az ókeresztény bazilikák nartex-jének.

Egyedüli hibája e tervnek, hogy a templom nagyon közel jutott a Krisztina körúthoz, és hogy az előirányzott költségekből fel nem építhető.”

Magyar Vilmos: A budai zsinagóga pályázata. In: Építő Ipar, 1912. 268-272. p.

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Pályatervek

01_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 273 (Der Architekt, 1912. 79. t.)02_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 273 (Der Architekt, 1912. 79. t.)03_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 273 (Der Architekt, 1912. 79. t.)04_BTM Kiscelli Múzeum Fényképtár, ltsz.: 273 (Der Architekt, 1912. 79. t.)

Más pályázók tervei

01_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 270. p.02_Múlt és Jövő, 1912. 353. p.03_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 269. p.04_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 269. p.05_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 271. p.06_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 270. p.07_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 271. p.08_Der Architekt, 1912. 59. t.09_Der Architekt, 1912. 59. t.10_Der Architekt, 1912. 59. t.11_Der Architekt, 1912. 59. t.

Sajtóanyag

001_A Budai Izraelita Hitközség Értesítője, 1912. 1. sz. 13. p.002_A Budai Izraelita Hitközség Értesítője, 1912. 1. sz. 14-15. p.003_A Budai Izraelita Hitközség Értesítője, 1912. 1. sz. 16. p.004_Pester Lloyd, 1912. VII. 4. 10. p.01_Budapesti Hírlap, 1912. VII. 4. 11. p.02_Pesti Napló, 1912. VII. 4. 13. p.03_Világ, 1912. VII. 5. 13. p.04_Az Újság, 1912. VII. 6.05_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 268. p.06_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 270. p.07_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 271. p.08_Építő Ipar, 1912. VII. 14. 272. p.

Még több kép

09_Múlt és Jövő, 1912. 352. p.10_Múlt és Jövő, 1912. 353. p.11_Vállalkozók Lapja, 1914. I. 7.12_Vállalkozók Lapja, 1914. I. 7.
A művek teljes listájához klikkeljen ide!