A Pesti Chevra Kadisa Menedékháza és Felnőtt Vakok Otthona, 1913-tól
XIV. Amerikai út 53–55.

“Az izraelita menedékház […] hivatva lesz kényelmesen berendezett lakást és a munkához szükséges felszereléseket nyújtani azoknak az embereknek, akik tisztességes munkában őszülnek meg, akik életük során nem szereztek vagyont maguknak, de akik még mindig munkával akarják megszerezni a mindennapi kenyeret. Afféle közmunkahely lesz ez, hasonló azokhoz az institúciókhoz, amelyekkel sűrűn találkozunk Hamburgban, Berlinben, Boroszlóban. A budapesti menedékház teljesen modern épület lesz, ötven lakással, amelyek közül negyven lakás két személyre, tíz lakás pedig egy személyre lesz berendezve. Minden lakás kétablakos, tágas szobából áll, konyhával, előszobával és éléskamrával. A földszinten lesz az imaterem, ugyanitt helyezik el a munkatermeket, amelyek közül kettő a férfiaké, egy a nőké lesz, ez utóbbiban elhelyeznek néhány leszegett varrógépet, de valamennyi munkatermet fával elrekesztett, külön műhelynek alkalmas rekeszekre osztanak. Lesz olvasóterem is, és minden emeleten a lakások [a folyosó] végén helyezik el a fürdőszobákat.

A lakásokat a Szentegylet látja el bútorral, részben azért, hogy a menedékház lakói egyszer és mindenkorra meg legyenek kímélve a hitelezők zaklatásaitól, részben pedig azért, hogy az egész ház egyöntetűen berendezett legyen. A bútorzat vaságyból, a falakon elhelyezett, bádoggal bélelt szekrényekből, vasmosdókból, székekből, asztalokból és egy nádfenekű pihenőágyból áll.  […]

Ez az intézmény kétségkívül régóta észlelt bajokat fog orvosolni. Tisztességes embereknek, akik még bírják a munkát, de akik nem keresnek annyit, hogy gond nélkül megéljenek, biztosítja öreg napjaikra a megélhetést, és megkíméli őket attól, hogy adományokból tengessék magukat. Szociális jelentősége óriási ennek az institúciónak, új alapokra helyezi az arra érdemes emberek támogatását: a munka megkönnyítésével való segélyezésre, amely csöppet sem lealázó, de amely mégis hálát és köszönetet vált ki azokból, akik azt a humanizmust élvezni fogják.

A másik intézmény, a felnőtt vakok intézete jelentőségében szintén nem marad el a többi zsidó humánus intézetek mögött. A menedékház mellett épül ez a ház is, külső alakjára hasonló lesz emehhez, belső berendezése azonban természetesen alkalmazkodni fog ahhoz a világhoz, amelyben a szemük világától megfosztott szerencsétlenek élnek. Ebben az épületben negyven-ötven felnőtt vak kap lakást és teljes ellátást, ezenkívül azonban oktatást is nyernek, és megtanulják azt a munkát, amelyet a vakok egyáltalán végezni szoktak. […]

Lajta Béla kiváló műépítészünket illeti meg az elismerés azért, hogy az intézmények egyszerűségük mellett is csinosak, a céljuknak mindenképpen megfelelők lesznek. Igen ügyesen találta el a tervezésnél a praktikus szempontokat, és különösen figyelt arra, hogy a külföldi intézményeknek csak az előnyei használtassanak itt fel, és éppen ezért a menedékház és a vakok intézete szebb és tökéletesebb, mint [a] hasonló külföldi intézmények.”

n. n.: Két új intézmény. In: Egyenlőség, 1914. II. 15. Mell. 2-3. p.

 

Vissza a művekhez

Elérhető anyagok

Engedélyezési tervek

BFL_IV_1407_b III_5541_1913_1

Tárgyak

Magyar Építészeti Múzeum, ltsz.:Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.Magyar Iparművészet, 1916.

Archív fotók

01_BFL XV.19.c02_Múlt és Jövő, 1935. 348. p.03_Múlt és Jövő, 1935. 349. p.04_BFL XV.19.c05_Múlt és Jövő, 1928/7-8.

Iratok

01_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai02_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai03_A Pesti Chevra Kadisa elöljáróságának jelentése és kezelési kimutatása az 1911-iki közigazgatási évről. Budapest, 1912. 6-7. p.04_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai05_BFL_IV_1407_b III_5541_191306_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai07_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai08_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai09_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai10_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai11_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai12_A Pesti Chevra Kadisa elöljáróságának jelentése és kezelési kimutatása az 1912-iki közigazgatási évről. Budapest, 1913. 6. p.

Még több kép

13_BFL_IV_1407_b III_5541_191315_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai16_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai17_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai18_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai19_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai20_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai21_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai22_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai23_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai24_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai25_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai26_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai27_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai28_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai29_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai30_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai31_BFL_IV_1407_b III_5541_191332_BFL_IV_1407_b III_5541_191333_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai34_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai35_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai36_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai37_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai38_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai39_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai40_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai41_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai42_Magyar Zsidó Levéltár, a Pesti Chevra Kadisa iratai43_BFL_IV_1407_b III_5541_191344_BFL_IV_1407_b III_5541_191345_BFL_IV_1407_b III_5541_191346_A Pesti Chevra Kadisa elöljáróságának jelentése és kezelési kimutatása az 1913-iki közigazgatási évről. Budapest, 1914. 6-7. p.

Sajtóanyag

01_Egyenlőség, 1912. V. 19. Mell. 2. p.02_Egyenlőség, 1914. II. 15. Mell. 2. p.03_Egyenlőség, 1914. II. 15. Mell. 2. p.04_Egyenlőség, 1915. V. 16. 12. p

Utóélet, átalakítások

01_BFL_IV_1407_b III_5541_191302_BFL_IV_1407_b III_5541_191303_BFL_XV_17_d_329_3157104_BFL_XV_17_d_329_3157105_BFL_XV_17_d_329_3157106_BFL_XV_17_d_329_31571

A mai állapot dokumentációja

mh_01mh_02mh_03mh_04mh_05mh_06mh_07mh_08mh_09mh_10mh_11mh_12

Még több kép

mh_13mh_14mh_15vo_01vo_02vo_03vo_04vo_05vo_06vo_07vo_08vo_09
A művek teljes listájához klikkeljen ide!