Bejegyzések ezzel a címkével ‘tervpályázat’

Főgimnázium pályaterve, 1904 (I. díj)|Zenta (ma Senta, Szerbia)

(tovább…) olvasson tovább...

A Halasi Gazdasági Bank épületének pályaterve, 1903 (I. díj)|Kiskunhalas

olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1916–1920|I. Szent György tér|(Szentgyörgyi Istvánnal)

“Szentgyörgyi István és a nemrég elhunyt Lajta Béla pályaműve szintén impozánsabb hatást kelt az elfogadásra ajánlott műnél. Igaz, a kolonnád, amely előtt a királyné szobrát tervezi, nem igen hoz lényeges új motívumot – csak üde, magyaros díszítéseiben -, s hasonló architektúrai hátterű szobor kettő is van már [Buda]pesten, az egyik épp Budán, s hozzá a...olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1913–1916 (az egyik I. díj)|Városliget|(Beck Ö. Fülöppel)

„A monumentalitás és a formaerő tulajdonsága Lajta Béla tervében is teljes mértékben megvan. Az ő pályamunkája szintén köralakú, áttört oszlopsoros, kupolás templom, csak úgy mint Rónáé és sok más pályázóé. Csakhogy dór oszlopainak magassági és vastagsági méretei, egymástól való távolságuknak, a kupolához való viszonyuknak arányai mind igen egyéni és eredeti képzeletről beszélnek. Lajta temploma szintén...olvasson tovább...

A Magyar Kereskedelmi Csarnok épületének pályaterve, 1912 (megvétel)|V. Szabadság tér

olvasson tovább...

A budai zsinagóga pályaterve, 1912 (I. díj)|XII. Krisztina körút – Moszkva tér

Lajta Béla pályaterve „minden ízlésben elsőrangú művészi munka. Így felépítve a kontinens legjobb, legigazibb zsidó temploma lenne. A templomot a Krisztina körútra merőlegesen helyezi el, miáltal a szentély [a kiírással szemben] nem keletnek, hanem északkeletnek fekszik. Művészi szempontból ez a programtól való eltérés mindenképpen helyes. Temploma gömbszelettel lefödött négyzet, melyhez tágas előcsarnokok, ruhatárak és mellékhelyiségek...olvasson tovább...

A Nemzeti Színház pályatervei, 1911–1913 (IV. díj)|VIII. Múzeum körút|

“Lajta Béla három tervvel pályázik. Két tervén megtartja eredeti elhelyezését, a főbejárattal merőlegesen a Múzeum körút tengelyére. Az egyik tervén a főemelet öt méternyire van az utcai járda fölé emelve. Ez az eszme már az első pályázatán szerepelt,  és az adott körülmények közt, a telek méretére való tekintettel, az egyetlen megoldás, hogy monumentális színházhoz méltó...olvasson tovább...

Az Erzsébet királyné-emlékmű elhelyezésének pályaterve, 1910|I. Szent György tér

“A mindig originális Lajta Béla ókeresztény, bizanci stylusban tartott terve – ha az emlék elhelyezésével és annak kiképzésével nem is értek egyet, a terv építészeti szépségeit tagadnom nem lehet. Így az alagút bántó nagy nyílását ügyesen tünteti el és formálja egységessé a maga architektúrájával. A választott ókeresztény-bizánci formákkal pedig igen szépen olvad bele a Halászbástya gyönyörű normann-román architektúrájába. A...olvasson tovább...

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium épületének pályaterve, 1905 (III. díj)|V. Balassi Bálint utca|

“Leitersdorfer Béla hűséges maradt magyarságához. Naturalisztikus elemeket és történelmi emlékeket stilizál. Nagyvonalúságával kicsinyesség kacérkodik. Modernizálja a magyar román és renaissance elemeket és patetikussá dagasztja a naiv elemeket. A kapubevágás őt is megzavarta, s az utcát a legszimplábban viszi át a palotán: a házat egyszerűen kettévágja vele. Aztán egységessé visszaformálja azzal, hogy tornyot rak a közepe...olvasson tovább...

Rákoskeresztúri zsidó temető árkádjainak pályaterve, 1903 (I. díj)|Budapest, X. Kozma utca.|

“A situátió nagy gonddal és kiváló művészi érzékkel készített egész. A situátió szerint a sírboltok összhangjából önmagában előkelő és művészi sírcsoportozat volna létesíthető. Főelőnye, hogy ügyes módon alkalmazkodik a meglévő utakhoz és beosztásokhoz, továbbá fedi a temetőt jelenleg eléktelenítő névtelen sírokat. Hiánya, hogy a művész terve készítésénél túlságosan tolta előtérbe az árkádsírok kérdését önmagában és...olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1903|I. Szent György tér|(Lechner Ödönnel és Róna Józseffel)

Róna József és Leitersdorfer Béla tervében “érdekes törekvés nyilvánul a magyar szobrász-ornamentika megalkotására. A fiatal építész érezhette, hogy a magyar építő-stílus, ha monumentális feladatokra akar vállalkozni, nem elégedhetik meg a síkdekorációval, a keretezéssel és vonaldíszítéssel. Már Kossuth-mauzóleumán is meglátszott, hogy a magas ornamentika izgatja a fantáziáját. Ott is aránytalanságokba tévedt. A nagy és szép föladat...olvasson tovább...

Posta- és Távírda-igazgatóság székházának pályatervei, 1902|Pozsony|(Lechner Ödönnel)

“Különösen bánt a Lechner Ödön és Leitersdorfer építészek tervének kizárása, amely pendantja az első pályázat alkalmával történt kirekesztésnek. Ott a terminusról percekkel való lekésés, itt a telekhatárból centiméterekkel való kiszökellés [miatt nem vették azokat figyelembe]. […] Az a terv nem veszít jóságából, ha a határfalat akár másfél méterrel beljebb toljuk, a kivitel pedig a jelen feladatnál a...olvasson tovább...
Lajta Béla keretLajta Béla munkássága

Lajta Béla munkássága

A lipótvárosi zsinagóga pályatervei, Bárd Ferenc és Mór zenemű-kereskedése, A New York kávéház szélfogója, Zentai tűzoltólaktanya, Malonyay Dezső villája, Wechselmann-féle Vakok Tanintézete, özv. Griesz Benjáminné és családja sírboltja, A Hecht Jónás és fia cég raktára és portálja, A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, A Salgótarjáni utcai zsidó temető szertartási épülete, Parisiana mulató, Vas utcai felső kereskedelmi iskola, A Harsányi-testvérek bérháza, Az Erzsébetvárosi Bank székháza, A Lajta-testvérek üzletbérháza, Fővárosi Nyilvános Könyvtár és Közművelődési Intézet, A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma …

Lajta Béla keretLajta Béla

Az életút dokumentumai

A Leitersdorfer család dokumentumai, Tanulmányok, Névváltoztatás, Házasság, Tevékenység a szakmai szervezetekben, Lajta-portrék, A műgyűjtemény darabjai, Keleti kerámiatöredékek, Fotógyűjtemény, Levelezés, Írások Lajta Bélától és Lajta Béláról

Hírek

Gerle János – Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla. (Az Építészet Mesterei.) Honlap Kiadó, 2013. Lajta Béla nemzetközileg is jegyzett munkásságáról magyar nyelven utoljára 1970-ben jelent meg monografikus áttekintés. A Holnap Kiadó építészettörténeti sorozatának új kötete az utóbbi évtizedek kutatásainak, új eredményeinek összefoglalását kísérli meg, számos korábban nem publikált épületet, síremléket is...olvasson tovább...

Ha észrevétele van, küldjön üzenetet!

Közreműködő intézmények