Bejegyzések ezzel a címkével ‘Lajta Béla’

Főgimnázium pályaterve, 1904 (I. díj)|Zenta (ma Senta, Szerbia)

(tovább…) olvasson tovább...

A Halasi Gazdasági Bank épületének pályaterve, 1903 (I. díj)|Kiskunhalas

olvasson tovább...

Grafikai alkotások, 1908–1914|

olvasson tovább...

Kandeláberek tervei, 1911 |V. Petőfi Sándor tér

olvasson tovább...

Keresztelőkút Koronghi Lippich Elek számára | 1908 előtt|

Az 1899–1912 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti osztályát vezető Koronghi Lippich Elek határozott művészetpolitikai koncepcióval rendelkezett: a nemzet kulturális önállóságának demonstrálására képtelennek tartott historizáló építő- és iparművészet, akadémikus festészet helyett egy, a formakészletét és részben témáit is a magyar néphagyományból, népművészetből merítő modernizált nemzeti művészetet propagált. A „magyaros szecesszió” programját személyi döntéseiben, az...olvasson tovább...

Díszlettervek Goldmark Károly Sába királynője című operájához, 1914 körül|

“A Lajta díszletein a kő és a márvány csak szimbolikusan jelzett mellékesség, mindenekfölött való pedig a felület és az árnyék, amely egy olyan elvont, szinte szublimált architektúrát létesít, amelyben az architektúrának a térbelisége szinte anyagtalanul kifejeződik. Ezekben a díszletekben a mozgó ember olyan viszonyban van az architektúrával, mint a kőszobor a merev kőarchitektúrával, s a...olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1916–1920|I. Szent György tér|(Szentgyörgyi Istvánnal)

“Szentgyörgyi István és a nemrég elhunyt Lajta Béla pályaműve szintén impozánsabb hatást kelt az elfogadásra ajánlott műnél. Igaz, a kolonnád, amely előtt a királyné szobrát tervezi, nem igen hoz lényeges új motívumot – csak üde, magyaros díszítéseiben -, s hasonló architektúrai hátterű szobor kettő is van már [Buda]pesten, az egyik épp Budán, s hozzá a...olvasson tovább...

Erzsébet királyné emlékművének pályaterve, 1913–1916 (az egyik I. díj)|Városliget|(Beck Ö. Fülöppel)

„A monumentalitás és a formaerő tulajdonsága Lajta Béla tervében is teljes mértékben megvan. Az ő pályamunkája szintén köralakú, áttört oszlopsoros, kupolás templom, csak úgy mint Rónáé és sok más pályázóé. Csakhogy dór oszlopainak magassági és vastagsági méretei, egymástól való távolságuknak, a kupolához való viszonyuknak arányai mind igen egyéni és eredeti képzeletről beszélnek. Lajta temploma szintén...olvasson tovább...

A Magyar Kereskedelmi Csarnok épületének pályaterve, 1912 (megvétel)|V. Szabadság tér

olvasson tovább...

A budai zsinagóga pályaterve, 1912 (I. díj)|XII. Krisztina körút – Moszkva tér

Lajta Béla pályaterve „minden ízlésben elsőrangú művészi munka. Így felépítve a kontinens legjobb, legigazibb zsidó temploma lenne. A templomot a Krisztina körútra merőlegesen helyezi el, miáltal a szentély [a kiírással szemben] nem keletnek, hanem északkeletnek fekszik. Művészi szempontból ez a programtól való eltérés mindenképpen helyes. Temploma gömbszelettel lefödött négyzet, melyhez tágas előcsarnokok, ruhatárak és mellékhelyiségek...olvasson tovább...

A Nemzeti Színház pályatervei, 1911–1913 (IV. díj)|VIII. Múzeum körút|

“Lajta Béla három tervvel pályázik. Két tervén megtartja eredeti elhelyezését, a főbejárattal merőlegesen a Múzeum körút tengelyére. Az egyik tervén a főemelet öt méternyire van az utcai járda fölé emelve. Ez az eszme már az első pályázatán szerepelt,  és az adott körülmények közt, a telek méretére való tekintettel, az egyetlen megoldás, hogy monumentális színházhoz méltó...olvasson tovább...

Az Adria Biztosítótársaság épületének terve, 1911|V. Erzsébet tér

olvasson tovább...
Lajta Béla keretLajta Béla munkássága

Lajta Béla munkássága

A lipótvárosi zsinagóga pályatervei, Bárd Ferenc és Mór zenemű-kereskedése, A New York kávéház szélfogója, Zentai tűzoltólaktanya, Malonyay Dezső villája, Wechselmann-féle Vakok Tanintézete, özv. Griesz Benjáminné és családja sírboltja, A Hecht Jónás és fia cég raktára és portálja, A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, A Salgótarjáni utcai zsidó temető szertartási épülete, Parisiana mulató, Vas utcai felső kereskedelmi iskola, A Harsányi-testvérek bérháza, Az Erzsébetvárosi Bank székháza, A Lajta-testvérek üzletbérháza, Fővárosi Nyilvános Könyvtár és Közművelődési Intézet, A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma …

Lajta Béla keretLajta Béla

Az életút dokumentumai

A Leitersdorfer család dokumentumai, Tanulmányok, Névváltoztatás, Házasság, Tevékenység a szakmai szervezetekben, Lajta-portrék, A műgyűjtemény darabjai, Keleti kerámiatöredékek, Fotógyűjtemény, Levelezés, Írások Lajta Bélától és Lajta Béláról

Hírek

Gerle János – Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla. (Az Építészet Mesterei.) Honlap Kiadó, 2013. Lajta Béla nemzetközileg is jegyzett munkásságáról magyar nyelven utoljára 1970-ben jelent meg monografikus áttekintés. A Holnap Kiadó építészettörténeti sorozatának új kötete az utóbbi évtizedek kutatásainak, új eredményeinek összefoglalását kísérli meg, számos korábban nem publikált épületet, síremléket is...olvasson tovább...

Ha észrevétele van, küldjön üzenetet!

Közreműködő intézmények