Literature on the architecture of Béla Lajta

(The earlier texts concerning particular buildings can be found among the Press material of the building concerned.)  

 

n. n.: Leitersdorfer Béla. In: Ország-Világ, 1902. 290–291. p.

Mezey Sándor: Lajta Béla. In: Egyenlőség, 1911. VI. 1. 158–159 . p.

Patai József: Magyar zsidó építőművészet. In: Magyar Zsidó Almanach, 1911. 179–183. p.

Gerő Ödön: Lajta Béla. In: Vasárnapi Újság, 1911/42. 842–844. p.

n. n.: Építészek és házak. II. In: A Lakás, 1912/3. 11–12. p.

Bárdos Artúr: Lajta Béla. In: Művészet, 1913/8. 285–294. p.
 

Nádai Pál: Egy modern városépítőről. Lajta Béla művészete. In: Magyar Iparművészet, 1914/3. 122. p.

Ezrey [Komor Marcell]: Lajta Béla. In: Vállalkozók Lapja, 1920. X. 20. 3. p.
Mezey Sándor: Lajta Béla. In: Egyenlőség, 1920. X. 23. 4–5. p.

Sebestyén Károlyné: Lajta Béla. In: Múlt és Jövő, 1920. 3–4. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Az iparművészet Magyarországon. Bp., 1920. 49–52. p.

Sebestyén Károly: In memoriam. In: Múlt és Jövő, 1921/1. 5–9. p.

Elek Artúr: Lajta Béla. In: Nyugat 1920. 21–22.

Nádai Pál: Lajta Béla életműve. In: Ars Una, 1924/8-9. 309–321. p.

Málnai Béla: Lajta Béla emlékének! 1925. k. In: Vámos Ferenc: Lajta Béla. Budapest, 1970. 362–366. p.

Padányi Gulyás Jenő: A háború előtti évek építőművészetének tanulságai. Klny. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1927. évi 29–30. számából. Budapest, 1927.

Dr. Bierbauer Virgil: A háború előtti Budapest építészete. In: Az OMKT Évkönyve az 1929. évre. 179–186. p.

Jánszky Béla: A magyar formatörekvések története építészetünkben. Budapest, 1929.

Goldberger György: Lajta Béla. In: A Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumámak Értesítője az 1931–1932 iskolaévről. 20–22. p.

Bierbauer Virgil: Un pionnier hongrois de la nouvelle architecture. La Nouvelle Revue de Hongrie. 1935. II. 156–160. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Ararát, 1940. 112–115. p.

Nádai Pál: Lajta Béla. In: Új Élet, 1956. IX. hó.

Gerő László : Lajta Béla építő. In: Magyar Építőművészet, 1956/2. 50–53. p.

Vámos Ferenc: Lajta Béla (Halálának 35. évfordulóján). In: Magyar Építőművészet, 1956/2. 54–59. p.

Major Máté: Lajta Béla. In: Építésügyi Szemle, 1959. 220-221. p.

Vámos Ferenc: Miért szép a Rózsvölgyi-ház? In: Művészet, 1967/8. 21–23. p.

Vámos Ferenc: Lajta Béla. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970.

Kathy Imre: Lajta Béla. In: Németh Lajos (szerk.): Magyar Művészet 1890–1919. I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. 345–356. p.

E. Csorba Csilla: A Kossuth-mauzóleum építéstörténete. In: Ars Hungarica, 1983/1. 165–184. p.

Majoros Valéria: Lajta Béla síremlék- és temetőművészete. In: Ars Hungarica, 1983/1. 127–157. p.

Branka Sadi : Adalékok Lajta Béla zentai munkásságához. In: Műemlékvédelem, 1984/2. 84–89. p.

Morvay Endre: Parisiana: egy pesti épület sorsa. In: Művészet, 1984/12. 4–7. p.

Dávid Ferenc: Tisztelgés Lajta Béla emlékének. A Parisiana újjáépítése. Kiállítási katalógus, OMF Magyar Építészeti Múzeuma, 1991.

Sándor Tibor: “Egy amerikai méretű budapesti kultúrmű”. Könyvtártörténeti dolgozat. Budapest, 1992/93. Kézirat, FSzEK Budapest Gyűjtemény.

Gábor Eszter: A lipótvárosi zsinagóga pályázata. In: Budapesti Negyed, 1997/4-1998/1. 5–47. p. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00015/gabor.htm

Vadas Ferenc: „Újjáépíteni vagy újat építeni?” Beszélgetés Vadas Ferenc építészettörténésszel a Nemzeti Színház építéstörténetének egyik kevéssé ismert korszakáról (1893-1911). In: Budapesti Negyed, 1997/4-1998/1. 125–142 . p. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00015/vadas.htm

Ritoók Pál: Non scholae sed vitae discimus. Szalon, 1999/6. 83–89. p.

Biraghi, Marco  (szerk.): Béla Lajta, ornamento e modernità. Milano, Electa, 1999.

Šadi, Branislava: Lajta Béla zentai opusza. Szabadka, 2003.

Juhász Gyula – Vadas Ferenc: A New York bejárata – belülről. In: Budapest, 2004/7. 20–22. p.

Tóth Vilmos: Lajta Béla azonosítatlan műve a Salgótarjáni úti temetőben. In: Országépítő, 2005/2. 24–25. p.

Szegő György: A Schmidl család sírboltja a pesti zsidó temetőben. In: Millisits Máté (szerk.): Budapest színes város. Budapest, Ernst Múzeum, 2006. 33–49. p.

L Tomek Ágnes: Hecht Jónás üzletének portálja. In: Millisits Máté (szerk.): Budapest színes város. Budapest, Ernst Múzeum, 2006. 89–95. p.

Valkay Zoltán: Zenta építészete. Forum Kiadó, Újvidék, 2007. 242–243, 278–284, 303–308. p.

Rokob Tibor: Vaktáblák a Mexikói úton. In: Budapest, 2007/5. http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2007/5/158-vaktablak-a-mexikoi-uton

Maucha Imre: A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma alapításának és fölépítésének története. In: Uő – győri János (szerk.): A Radnóti… Jubileumi évkönyv. 1959–2009. Budapest, 2009. 35–41. p.

Dávid Ferenc: Egy épület alakváltozásai. In: Lőkös Ildikó – Németh Zsófia (szerk.): Színház a Szerecsen utcában. Budapest, Új Színház – Kossuth Kiadó, 2010. 7–44. p.

Lajta Béla keretLajta Béla munkássága

The oeuvre of Bela Lajta

Competition plans for the synagogue of the Lipótváros district, Music shop of Ferenc and Mór Bárd, Porch of the Café New York, Zenta Fire Station, Dezső Malonyay’s house, Wechselmann Boarding School for Blind Children, Family vault of Mrs. Benjámin Griesz, Jónás Hecht and Son’s Textile Shop, Charity Home of the Pest Chevra Kadisa, Ceremonial Building of the Salgótarjáni Street Jewish cemetery, Parisiana night club, Vocational Secondary School of Trade, Apartment block of the Harsányi Bros., Central office and apartment block of the Bank of Erzsébetváros, Shop and apartment block of the Lajta Bros., Budapest Public Library, Grammar School of the Pest Jewish Congregation…

Lajta Béla keretLajta Béla

Biographical documents

Documents of the Leitersdorfer family, Studies, Marriage, Activity in professional organisations, Lajta-portraits, Items from the art collection, Fragments of oriental ceramics, Photographic collection, Correspondence, Texts on and by Béla Lajta…

News

BÉLA LAJTA VIRTUAL ARCHIVES The new English version of our homepage will be presented to the international audience on 06.06.2011 at the “Multilateral Exchange” of the Réseau Art Nouveau Network in Barcelona. The topic of the workshop is: “New Technologies and Social Networks in the Diffusion of Heritage: Challenges and...Read more...

Send us your comments!

Participating Institutions