Gerle János – Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla. (Az Építészet Mesterei.) Honlap Kiadó, 2013.

Lajta Béla nemzetközileg is jegyzett munkásságáról magyar nyelven utoljára 1970-ben jelent meg monografikus áttekintés. A Holnap Kiadó építészettörténeti sorozatának új kötete az utóbbi évtizedek kutatásainak, új eredményeinek összefoglalását kísérli meg, számos korábban nem publikált épületet, síremléket is bemutatva. A közel négyszáz archív és mai fényképpel, tervrajzzal illusztrált kötet az építész egyes alkotásainak elemzései mellett Lajta és kortársainak írásait, Gerle János előszavát, valamint Csáki Tamás és Klein Rudolf összefoglaló tanulmányait tartalmazza.

A kötet borítója (pdf)

Meghívó a február 19-i könyvbemutatóra:

lajtameghivo_Layout 1

 

 

LAJTA BÉLA ÚJRA ZENTÁN

2012. szeptember 9-én nyílik meg Budapest Főváros Levéltárának kiállítása a zentai Városi Múzeumban.

Zenta Budapest mellett az egyetlen olyan település, ahol mindmáig áll Lajta Béla által tervezett épület. A zentai tűzoltólaktanya az építész korai, Lechner Ödön nemzeti szecessziós építészete által inspirált alkotói korszakának egyetlen épségben fennmaradt épülete. A máig eredeti funkcióját betöltő, jól dokumentált mű nemcsak a város, de az építész életműve szempontjából is kivételes jelentőségű. Illendő tehát, hogy az 2010-ben Budapesten megrendezett kiállítás második állomása Zenta városa legyen, ahol a fővárosban eredetiben bemutatott tervek, dokumentumok ugyan csak másolatban láthatók, viszont a látogatók Lajta Béla helyi és vajdasági műveiről a korábbinál sokkal bővebb, a kutatás legújabb eredményeket is felvonultató válogatást tekinthetnek meg. A kiállítás érdekességei között említhető a zentai főgimnázium 1904. évi tervpályázatára beadott, újonnan előkerült pályaműnek vagy a bácskai Kula városának zsidó temetőjében álló, 1913-ban tervezett, korábban ismeretlen Récsey-síremléknek a bemutatása.

A kiállítás 2012. szeptember 30-ig tart nyitva, hétfőn és szerdától szombatig 9-16 óráig.

Cím: Zenta, Fő tér 5. 

Meghívó:

Lajta_Bela_ujra_Zentan

Valkay Zoltán megnyitójának szövege:

http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=hir&id=1494

Sajtóvisszhang:

Vajdaság Ma – Délvidéki Hírportál:

http://www.vajma.info/cikk/kultura/7729/

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet portálja: http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=hir&id=1495

Vajdasági Rádió és Televízió:

http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/v%C3%A1rosnapi-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s_341279.html

Magyar Szó: http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-11_Lajta_Bela_ujra_Zentan.xhtml

Képek a kiállításról:

   

————————————————————————–

BÉLA LAJTA VIRTUAL ARCHIVES

Elkészült a Lajta Béla Virtuális Archívum angol nyelvű változata, amelynek bemutatására 2011. június 6-án, a Réseau Art Nouveau Network Barcelonában “New Technologies and Social Networks in the Diffusion of Heritage: Challenges and Opportunities” címmel tartott workshopján kerül sor.

A workshop programja elérhető:

http://www.artnouveau-net.eu

———————————————–

LAJTA BÉLA ÉPÍTŐ 1873–1920

Budapest Főváros Levéltára kiállítása

2010. X. 12. – 2011. II. 11.

Budapest Főváros Levéltára 2010-2011. évi építészettörténeti kiállítása a kilencven éve elhunyt Lajta Béla előtt tisztelgett. Ezen az évfordulón a fellelhető Lajta-dokumentumok többségét őrző Fővárosi Levéltár más közgyűjteményekkel együttműködve időszerűnek gondolta egy, az életművet – saját lehetőségeiből adódóan szükségképp vázlatosan – bemutató tárlat megrendezését.

A kiállítás egyrészt az alkotói személyiséget kívánta az eddigieknél árnyaltabban megrajzolni: első egysége az életrajzi kronológiát csak lazán követve Lajta építészetének néhány inspirációs forrását, illetve szellemi és társadalmi kapcsolatrendszerének egyes rekonstruálható elemeit mutatta be. Itt számos eddig ismeretlen építészeti dokumentumon, a Leitersdorfer-családra és az építész fontosabb megbízóira vonatkozó iratokon túl olyan kuriózumok is láthatóak voltak, mint a Lajta hosszas tanulmányútjai során beszerzett kiterjedt fényképkollekció néhány szép darabja, az építész tulajdonában volt iszlám kerámiatöredékek, népművészeti és liturgikus tárgyak.

A kiállítás második egysége az építészet, a főváros épített öröksége iránt érdeklődő közönség által jól ismert, de nagyrészt – és sok esetben már tervezőjük életében – átalakítva, megcsonkítva fennmaradt főművek részletesebb bemutatására törekedett. Amennyire a töredékesen fennmaradt források engedték, igyekezett megjeleníteni a tervezési folyamat egymásra következő, sokszor nagy eltéréseket mutató fázisait, a megvalósult épület jellegzetes részleteit, sőt néhány épületnél a későbbi átalakulás egyes fázisait is – jórészt korábban kiállításon be nem mutatott tervek, archív fotók és dokumentumok segítségével. Külön kiállítási egység idézte fel Lajta tervezőirodája önálló alkotóként is nevet szerzett munkatársainak – többek közt Málnai Bélának vagy Kozma Lajosnak – a korai munkásságát.

A kiállítás műtárgyjegyzéke:

Lajta_Bela_kiallitas_mutargyjegyzek

A kiállítás meghívója:

meghivo

A kiállítás letölthető plakátja:

plakat_A_1_02

A kiállítás sajtóvisszhangjából:

Építészfórum – Rákos Kata: Múlt idő – jelen való. Egy igazi kiállítás Lajta Béla munkásságáról. http://epiteszforum.hu/node/17557

Magyar Narancs, 2011. 01. 13. – Orosz Ildikó: Lajta Béla emlékkiállítás. http://magyarnarancs.hu/zene2/kiallitas_-_lajta_bela-emlekkiallitas-75322

Revizor online – Bogdanov Edit: Akinek a Városligetért dobogott a szíve. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2814/lajta-bela-epito-1873-1920-budapest-fovaros-leveltara/

Régi-új Magyar Építőművészet 2010/6. – Haba Péter: Lajta Béla-emlékkiállítás. http://meonline.hu/magyar-epitomuveszet-hirek/lajta-bela/

Magyar Nemzet, 2010. 12. 7.  – Pethő Tibor: Ismeretlen példakép. Digitális emlékmű Lajta Béla munkásságának. http://mno.hu/migr_1834/ismeretlen_peldakep-201265

Műemlékvédelem, 2011/1. Kerékgyártó Béla: Egy élő klasszikus. Lajta Béla életmű-kiállításáról. http://bfl.archivportal.hu/index.php?action=gallery&category_id=380

Népszabadság, 2012. 03. 09. – Bárkay Tamás: Az elbukott Nemzeti Színház. http://nol.hu/lap/kult/20120309-az_elbukott_nemzeti_szinhaz

Képek a kiállításról:

Lajta Béla keretLajta Béla munkássága

Lajta Béla munkássága

A lipótvárosi zsinagóga pályatervei, Bárd Ferenc és Mór zenemű-kereskedése, A New York kávéház szélfogója, Zentai tűzoltólaktanya, Malonyay Dezső villája, Wechselmann-féle Vakok Tanintézete, özv. Griesz Benjáminné és családja sírboltja, A Hecht Jónás és fia cég raktára és portálja, A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, A Salgótarjáni utcai zsidó temető szertartási épülete, Parisiana mulató, Vas utcai felső kereskedelmi iskola, A Harsányi-testvérek bérháza, Az Erzsébetvárosi Bank székháza, A Lajta-testvérek üzletbérháza, Fővárosi Nyilvános Könyvtár és Közművelődési Intézet, A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma …

Lajta Béla keretLajta Béla

Az életút dokumentumai

A Leitersdorfer család dokumentumai, Tanulmányok, Névváltoztatás, Házasság, Tevékenység a szakmai szervezetekben, Lajta-portrék, A műgyűjtemény darabjai, Keleti kerámiatöredékek, Fotógyűjtemény, Levelezés, Írások Lajta Bélától és Lajta Béláról

Hírek

Gerle János – Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla. (Az Építészet Mesterei.) Honlap Kiadó, 2013. Lajta Béla nemzetközileg is jegyzett munkásságáról magyar nyelven utoljára 1970-ben jelent meg monografikus áttekintés. A Holnap Kiadó építészettörténeti sorozatának új kötete az utóbbi évtizedek kutatásainak, új eredményeinek összefoglalását kísérli meg, számos korábban nem publikált épületet, síremléket is...olvasson tovább...

Ha észrevétele van, küldjön üzenetet!

Közreműködő intézmények