A lipótvárosi zsinagóga pályatervei, Bárd Ferenc és Mór zenemű-kereskedése, A New York kávéház szélfogója, Zentai tűzoltólaktanya, Malonyay Dezső villája, Wechselmann-féle Vakok Tanintézete, özv. Griesz Benjáminné és családja sírboltja, A Hecht Jónás és fia cég raktára és portálja, A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, A Salgótarjáni utcai zsidó temető szertartási épülete, Parisiana mulató, Vas utcai felső kereskedelmi iskola, A Harsányi-testvérek bérháza, Az Erzsébetvárosi Bank székháza, A Lajta-testvérek üzletbérháza, Fővárosi Nyilvános Könyvtár és Közművelődési Intézet, A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma …

Klein Mór kastélya, 1902-1903 körül
Szirma, Borsod megye
(Lechner Ödönnel)

A Klein Mór részére Szirma községbe 1902–1903 körül Lechner Ödönnel közösen tervezett kastély Lajta Béla „lechneri korszakának” a zentai tűzoltóság mellett a legfontosabb műve volt. Klein Mór a 20. század fordulóján...olvasson tovább...

Tűzoltólaktanya, 1903–1904
Zenta (ma Senta, Szerbia)

Lajta Béla lechneri korszakának egyetlen fennmaradt alkotása az 1903-ban önállóan tervezett zentai tűzoltólaktanya. Az 1874-ben alakult, Zenta társadalmi életében is jelentős szerepet játszó tűzoltóegylet elhelyezése...olvasson tovább...

Síremlékek, 1903–1918

Lajta Béla ismert síremlékei 1903 körül 1. Leitersdorfer Dávidné Ungár Teréz és Leitersdorfer Dávid síremléke – Budapest, Rákoskeresztúri zsidó temető 1904 2. Schmidl Sándor és Schmidl Sándorné...olvasson tovább...

Malonyay Dezső villája, 1905–1906
XIV. Izsó utca 5.

Malonyay Dezső 1905. július 3-án vásárolta meg a zuglói, Izsó utca 5. szám alatti telket, és szeptemberben kapta meg Lajta Béla terveire az építési engedélyt. A...olvasson tovább...

Az Erzsébetvárosi Kaszinó helyiségeinek kialakítása, berendezése, 1905
VII. Rákóczi út 28.

Az „Erzsébetvárosi Kaszinó” néven működő polgári, középosztályi klubnak, társaskörnek Lajta Béla alapító tagja és művészeti előadója, testvére Lipót pedig annak egyik vezére volt. A pénztáros...olvasson tovább...

Szlávnity Krszta háza, 1904-1905
Zenta (ma Senta, Szerbia), Adai utca 10.

A tűzoltólaktanya sikere egy zentai polgárt indított arra, hogy saját házát is a „palotaszerű”, „magyar stílusú” épület mintájára építtesse fel. Meglepő módon nem az egylet...olvasson tovább...

Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia Vakok Tanintézete, 1905–1908
XIV. Mexikói út 60.

Lajta Béla első jelentős középületét a Pesti Izraelita Hitközség megrendelésére építet-te, anyagi forrást Wechselmann Ignác építőmester e célra rendelt végrendeleti alapítványa jelentett. Engedélyezési terve 1905-ben,...olvasson tovább...

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium épületének pályaterve, 1905 (III. díj)
V. Balassi Bálint utca

“Leitersdorfer Béla hűséges maradt magyarságához. Naturalisztikus elemeket és történelmi emlékeket stilizál. Nagyvonalúságával kicsinyesség kacérkodik. Modernizálja a magyar román és renaissance elemeket és patetikussá dagasztja a...olvasson tovább...

A Pesti Chevra Kadisa Szeretetháza, 1906–1911
XIV. Amerikai út 57.

A fővárosi zsidóság temetkezési ügyeinek intézését és karitatív feladatokat is ellátó szentegylet 1906-ban három új intézet létesítését határozta el újonnan megszerzett, hatalmas Amerikai úti telkén....olvasson tovább...