Lajta Béla életrajza dátumokban

1873. január 23-án született Pesten, Leitersdorfer Dávid szabómester és Ungár Teréz negyedik gyermekeként. 1883–1891 A fővárosi IV. kerületi főreáliskola tanulója, osztályfőnöke Riedl Frigyes. 1889–1891 Költeményekkel, tanulmányokkal, szavalatokkal vesz részt az önképzőkör munkájában. 1891–1895 A budapesti M. kir. József Műegyetem építészhallgatója. 1895. október...olvasson tovább...

A Leitersdorfer-család dokumentumai

Lajta Béla felmenői közül először nagyapjáról, Leitersdorfer Mózesről (Móric) rendelkezünk adatokkal, aki az 1830–1840-es években a pesti Terézvárosban űzte a szabómesterséget. Lipót nevű fiával az 1850-es évek második felében még a német szabó céh tagjaként,...olvasson tovább...

Lajta Béla életének eseményeire vonatkozó iratok

Tanulmányok, házasság, részvétel a társadalmi és szakmai szervezetekben… olvasson tovább...

Lajta Béla írásai és nyilatkozatai

A Lechner Ödönről német, illetve a “Temető művészetéről” magyarul megjelent folyóiratcikken túl mindössze néhány rövid nyilatkozat ismert az építésztől. olvasson tovább...

Lajta Béla levelezése

Az építész levelezésének fennmaradt kevés töredékéből az 1896-1900 közötti nyugat-európai tanulmányútjairól egykori osztályfőnökének, Riedl Frigyesnek írott levelek bírnak érdemi forrásértékkel. olvasson tovább...

Fotók Lajta Béláról

Az építész összes ismert portréja megtalálható e galériában. olvasson tovább...

Lajta Béla fotógyűjteménye

  Lajta Béla műegyetemi diplomáját megszerezvén, az előtte járó építész-generációk mintájára egy itáliai tanulmányúton törekedett elmélyíteni építészettörténeti ismereteit. Közvetlenül igyekezett megismerni az antikvitástól a reneszánszig terjedő korszakoknak az építészet-oktatásban is központi szereppel bíró emlékeit. Az utazásainak...olvasson tovább...

Lajta Béla tárgyai

1908-ban az Iparművészeti Társulat népművészeti kiállításán más magángyűjtemények mellett Lajta Béla tárgyai is szerepeltek, közöttük az itt bemutatott mosósulyok. E tárgy két párdarabjával együtt szorosan kapcsolódik azokhoz az egykor Malonyay Dezső, Koronghi Lippich Elek és...olvasson tovább...

Írások Lajta Béláról

Az építészről életében, illetve a halálát követő évtizedekben megjelent életrajzi írások gyűjteményét kínálja e galéria. olvasson tovább...